Odgovori na vprašanje in osvoji dežnik JUPOL Classic z marjeticami

V akciji lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja akcije odgovorijo na zastavljeno nagradno vprašanje ali opravijo nakup vsaj enega vedra JUPOL Classic.

 

 

Med vsemi prispelimi računi in odgovori bomo enkrat na teden izžrebali 10 prejemnikov dežnikov.

 

KAKO DO DARILA? Nakup se dokazuje s fotokopijo računa, ki jo pošljete na e-naslov info@jub.si ali na naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, iz katere je razviden datum nakupa, lokacija nakupa in predmet nakupa.

Dežnik vam bomo poslali po pošti, zato je potrebno dopisati tudi naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, številko telefona in e-naslov. Tisti, ki v akciji sodelujete z odgovorom na nagradno vprašanje, ste podatke vnesli že v postopku odgovarjanja.

 

Akcija traja od 15. 3. do 30. 4. 2021 oziroma do razdelitve zalog. Nakup ni pogoj za sodelovanje v akciji. Sodelujejo lahko vsi, ki namesto računa za nakup izdelka JUPOL Classic, odgovorijo na nagradno vprašanje.

Žrebanje bo potekalo vsak ponedeljek, nagrajenci pa bodo objavljeni na naši spletni strani. Akcija poteka na vseh prodajnih mestih v Sloveniji ter velja le za odgovore in račune izdane znotraj trajanja akcije oziroma do razdelitve zalog. Velja ob nakupu katere koli litraže oz. velikosti embaliranja. Vsi ostali izdelki iz JUB asortimana niso vključeni v akcijo in sodelovanje zato ni možno. 

Seznam izžrebancev nagradne igre si lahko ogledate TUKAJ

V naslednjih primerih si pridržujemo pravico, da nagrade ne podelimo:
• kadar se pojavi dvom o istovetnosti podatkov.
• kadar se pojavi dvom o zlorabi igre.
• kadar se nagrajenci na obvestilo o nagradi ne odzovejo v roku 24 ur. Če se nagrajenec v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.
• kadar se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
• kadar nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 30 dni od dneva, ko je bil obveščen, da je bil izžreban in nagrajen za sodelovanje v nagradni igri.
Zasebnost in varstvo podatkov posameznika
Vaši osebni podatki bodo uporabljeni zgolj za potrebe izvedbe nagradne igre in obveščanja o rezultatih žrebanja. S podatki bomo upravljali in jih varovali v skladu s Splošno Uredbo o varstvu podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Pridobljene osebne  podatke, bomo uporabljal izključno za naslednje namene:
• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad;
• objave nagrajencev na www.jub.si
Udeleženci lahko kadarkoli v času trajanja igre prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošljejo pisno odjavo po pošti na naslov organizatorja JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani ali na info@jub.si. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena. Pridobljeni osebni podatki se obdelujejov skladu z zakonskim rokom oziroma do preklica privolitve. Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si