Razvojno raziskovalni center JUB

Ustanovitev

Razvojno raziskovalni center JUB je bil ustanovljen 1.1.2008. Nastal je iz razvojnega oddelka takratne družbe JUB d.d. in je danes pod okriljem JUB d.o.o. Razvojno raziskovalni center JUB zaposluje preko 35 mladih strokovnjakov naravoslovnih ved, večinoma s področja kemije in gradbeništva, od tehnikov in inženirjev do magistrov in doktorjev.

Poslanstvo in dejavnosti

Poslanstvo Razvojno raziskovalnega centra JUB je "Ustvarjati inovativne, energijsko varčne ter okolju in uporabniku prijazne izdelke in tehnologije za zaščito, sanacijo in vzdrževanje zgradb."

Glavne naloge centra so razvoj izdelkov in tehnologij za zaključne sloje v gradbeništvu ter usposabljanje in izobraževanje s tega področja, tako za potrebe skupine JUB kot za zunanje partnerje.

V JUB Razvojno raziskovalnem centru ima prostore JUB Akademija s sodobno opremljenimi prostori. Za usposabljanje in izobraževanje imamo na voljo učni poligon in demo hišo, na kateri lahko prikažemo celotno paleto naših izdelkov, njihovo pravilno vgradnjo in pravilno izdelavo najzahtevnejših gradbenih detajlov.

Zapriseženi trajnostnosti in inovativnosti

Zgradba je energetsko učinkovita in inovativna tako po svoji notranjosti kot zunanjosti. Južna fasada objekta je v raziskovalni fasadni poligon, edinstven tovrsten laboratorij za študij toplotnoizolacijskih sistemov v Evropi. Izredno pomembna pridobitev centra so klimatske komore, posebna atrakcija centra je »hiša v hiši«, tako imenovana demo hiša na vrtljivem podnožju, ki sega iz pritličja v prvo nadstropje. Uporabljamo jo v izobraževalne namene in kot prostor za razvojno in raziskovalno delo pri študiju zahtevnih tehničnih rešitev. Večji del notranjosti so kemijski razvojni laboratoriji.

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si