Organizacijska kultura in klima

Trajna skrb za zdravo in varno delovno in življenjsko okolje ter vlaganje v sodobne, okolju prijazne tehnologije sta temeljna pogoja za stabilno in varno prihodnost JUB-a. Vodstvo in vsi zaposleni stremimo k spoštovanju sočloveka, okolja in visokih standardov etičnega ravnanja.

Zaposleni v JUB-u opravljamo svoje naloge vestno in odgovorno, pošteno, strokovno in gospodarno. Medsebojne odnose gradimo na načelu spoštovanja sodelavcev in sodelovanja. Zavedamo se, da zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, proaktivnostjo in motiviranostjo ter timskim delom predstavljajo eno od najpomembnejših konkurenčnih prednosti JUB-a

JUB s svojimi projekti in delovanjem prispeva k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Skoraj četrtino lastnih potreb po električni energiji v proizvodnji Dol in Videm JUB pokrije iz lastnih malih hidroelektrarn ter sončne elektrarne. Tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo je na zelo visoki ravni. JUB je na lastno pobudo skupaj z občino Dol pri Ljubljani zgradil skupno biološko čistilno napravo

Podjetje JUB je dolgoletni sponzor športnikov (Tekaški smučarski klub JUB Dol pri Ljubljani, biatlonka Urška Poje, Hokejski klub Slavija Junior). Sodelujemo s humanitarnimi organizacijami, kot sta Zveza prijateljev Mladine in Anina zvezdica, smo sponzor vsakoletne Mednarodne humanitarne tekmovalne akcije slikopleskarjev, zaposleni pa s prostovoljnim delom pomagamo v številnih humanitarnih akcijah. 

 

V JUB-u merimo zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo ter zavzetost in na podlagi rezultatov pripravimo ter izvajamo akcijske načrte za izboljšave. 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si