JUBIZOL Passive

Standardizirani detajli za pasivno ali nizkoenergijsko gradnjo

Opis

Sistem JUBIZOL Passive

JUBIZOL PASSIVE je izvedba fasade JUBIZOL, kjer so detajli konstruirani in optimizirani za uporabo v pasivni ali nizko-energijski gradnji. Ti standardizirani detajli služijo kot pomoč oz. napotek arhitektom, investitorjem in izvajalcem, da brez vsakokratnih lastnih zamudnih računskih postopkov in konstruiranja posameznih detajlov, z njihovo uporabo dosegajo zrakotesne zgradbe brez toplotnih mostov.

Prednosti sistema:

  • 10-krat manjša poraba energije kot pri povprečnih obstoječih objektih;
  • preprečuje nastanek toplotnih mostov, možnost nastajanja plesni v notranjih prostorih in zagotavlja večje ugodje bivanja;
  • omogoča pridobitev raznih finančnih spodbud: EKO subvencije, ugodni krediti, nepovratna sredstva, davčne olajšave in podobno.

Sistem je preverjen in potrjen s strani Passivhaus inštituta, kakor tudi s strani konzorcija Pasivna hiša. Smo prvi proizvajalec toplotnoizolacijskih sistemov v Sloveniji s certifikatom Passivhaus.
inštituta

    

Uporaben je pri masivni gradnji individualnih in večstanovanjskih objektov, poslovnih in industrijskih zgradb, primeren je tako za novogradnje kot (nekateri detajli) za sanacijske posege na obstoječih zgradbah. Izolacijska obloga v fasadnem toplotnoizolacijskem sistemu JUBIZOL PASSIVE so plošče iz grafitnega ekspandiranega polistirena. V pasivni izvedbi so možni sledeči JUBIZOL fasadni sistemi:

    JUBIZOL STRONG
•    JUBIZOL PREMIUIM
•    JUBIZOL EPS 

Možna izbira materialov, njihova poraba in pravilni postopki vgradnje so opisani v sistemskih listih za naštete JUBIZOL sisteme.

 

Gradnja v pasivnem standardu

Pasivne zgradbe so lahko enodružinske ali večstanovanjske stavbe, poslovne zgradbe, šole, športne hale, otroški vrtci... Standard pasivne gradnje ne omejuje vsebine objektov, kakor tudi ne velikosti. Visok bivalni standard se pri tovrstni gradnji dosega s tehničnimi ukrepi na ovoju stavbe in s hišno tehniko. To, razen prezračevanja z vračanjem toplote, ne zahteva novih komponent, temveč je bistven drugačen pristop kot pri klasični gradnji, saj je potrebno sodelovanje različnih strok že v začetni fazi načrtovanja. Pri tem pasivnim zgradbam optimiziramo toplotni ovoj, da dosežemo kar se da majhne toplotne izgube, pri čemer želimo doseči optimalne solarne dobitke. Zgradba mora biti konstrukcijsko sorazmerno enostavna, funkcionalna in uporabniku prijazna. V fazi projektiranja se načrtuje vse ukrepe in rešitve za zrakotesno gradnjo brez toplotnih mostov. Na tak način dosežemo zelo majhno rabo energije za delovanje stavbe, saj je ta v primerjavi z novogradnjami, izvedenimi po trenutno veljavnih predpisih, manjša za tri do štirikrat. Glede na obstoječ povprečen stanovanjski fond pa je poraba energije manjša za več kot desetkrat. Če pri načrtovanju pasivne gradnje zanemarimo eno samo področje ali če kasneje izvedba oz. gradnja ni dovolj kakovostna, zgradba ne zadosti strogim kriterijem predpisanega standarda in ne ponuja želenega ugodja.

Toplotni mostovi pri gradnji v pasivnem standardu

Toplotni mostovi so mesta v zunanjem ovoju stavbe, kjer je toplotni upor bistveno manjši od toplotnega upora na sosednjih mestih. To pomeni, da je na toplotnem mostu v zimskem času toplotni tok iz notranjega, ogrevanega okolja v zunanje okolje močno povečan. Na takem mestu je zato temperatura notranje površine ovoja stavbe znižana, posledično pa obstaja nevarnost površinske kondenzacije zračne pare in nastanka plesni. Zaradi toplotnih mostov je poleti toplotni tok v notranjost stavbe večji. Toplotni mostovi imajo tako lahko velik vpliv na porabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter povečujejo možnost razvoja škodljivih mikroorganizmov, zato želimo njihov vpliv zmanjšati v čim večji meri.

Osnovno načelo, ki ga zahteva standard pasivne gradnje, je konstruiranje detajlov brez toplotnih mostov, saj le ti glede na želene zelo majhne končne izgube, lahko predstavljajo velik delež izgub in ogrozijo koncept pasivne gradnje. Računsko preverjanje ter ustreznost posameznih detajlov in materialov v sistemu za gradnjo v pasivnem standardu opravlja Passivhaus inštitut iz Nemčije, ki v primeru ustreznosti izda tudi certifikat o tem. 

Lastnosti 
Passive House Institute
Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si