JUBHome BASE- eksperimentalne raziskave in priporočila za potresnoodporno projektiranje

Uporaba toplotno izoliranih temeljnih plošč na potresno aktivnih področjih zahteva previdnejši pristop h konstrukcijskemu projektiranju. Na podlagi rezultatov cikličnih testiranj sklopov JUBHome BASE so v poročilu IKPIR FGG predlagane smernice za potresno odporno projektiranje tovrstnih konstrukcij.

 

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si