O podjetju

Skupina JUB je slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami, ki danes obsega trinajst odvisnih družb in posluje na več kot tridesetih trgih širom Evrope in zunaj nje.

Predstavitveni video Skupine JUB

O nas

Legenda

Sedeži odvisnih družb

Izvozni trgi

Sedež podjetja JUB

 

 

V skupini JUB je zaposlenih 782 ljudi, od tega 462 v Sloveniji in 320 v odvisnih družbah v tujini. Imamo dva proizvodna obrata, v Sloveniji in Srbiji. Na tuje trge izvozimo in prodamo kar 75 odstotkov izdelkov pod lastno blagovno znamko.

Poslanstvo

 

Skozi generacije skrbimo za vaš barvit, topel in zdrav dom. JUB, od leta 1875.

Trajnostna načela

Trajnostna načela, kot so odgovoren odnos do okolja, racionalna raba surovin in energije in izraba obnovljivih energetskih virov smo v podjetju JUB vključili v vsa področja delovanja. Tudi velik del lastnih potreb po energiji pokrijemo iz obnovljivih virov:

  • Imamo lastno hidroelektrarno z močjo 180 kW,
  • na strehi ene od proizvodnih hal imamo sončno elektrarno vršne moči 201 kWp,
  • stavba Tehnološko razvojnega centra pa se pozimi ogreva in poleti hladi s toplotno črpalko.
  • Med prvimi v svoji panogi smo pridobili okoljski certifikat ISO 14001, pohvalimo pa se lahko s številnimi okoljskimi certifikati in znaki (EU Ecolabel, Zelena misija in drugi).
  • Nenehno izboljševanje stanja na področja ravnanja z okoljem, učinkovite rabe energije ter varnosti in zdravja pri delu potrjuje tudi certifikat Programa odgovornega ravnanja POR (v angleščini »Responsible Care®«.
  • Naša usmeritev so inovativni izdelki in tehnologije za zaščito, sanacijo in vzdrževalna dela v gradbeništvu, ki povečujejo energetsko učinkovitost in ne obremenjujejo okolja. Energetsko učinkovit toplotno izolacijski sistem JUBIZOL, ki je razvit v skladu s smernicami trajnostnega gradbeništva.
  • Stremimo k zmanjšanju porabe vode na tono proizvedenega izdelka. Nastalo tehnološko odpadno vodo že več desetletij čistimo na kemijski in nato na biološki čistilni napravi. S skupno biološko čistilno napravo se intenzivno vključujemo tudi v razvoj in ekološko delovanje lokalne skupnosti.
JUB že 140 let  ustvarja barvito ugodje bivanja
JUB že 140 let ustvarja barvito ugodje bivanja
Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si