Zanimivi članki

Zakaj je EPS dobra izbira za stanovanjsko hišo?

Pri novogradnjah in energijskih prenovah stanovanjskih hiš se srečujemo z vprašanjem izbire ustrezne toplotne izolacije. V nadaljevanju si preberite, zakaj je ekspandiran polistiren EPS (stiropor) odlična izbira. Najprej si poglejmo nekaj dejstev, ki večinoma niso splošno znana:

  • stiren, ki je osnova za izdelavo stirenskih kemičnih verig – polistirena,  najdemo tudi v naravi, npr. v jagodah, fižolu, kavnih zrnih…;
  • paroprepustnost stiropora je večja od paroprepustnosti lesa oz. je optimalna glede preprečevanja nastanka kondenzacije znotraj fasadnega sistema;
  • 98% stiropora sestavlja zrak in zgolj 2% polistiren;
  • stiropor je zelo trajen material, ki ne razpada, zato ga na objekte vgrajujejo že desetletja; s testi v realnih razmerah je bilo dokazano, da se njegove fizikalne lastnosti s časom ne spreminjajo;
  • v Evropi preko 80 % fasadnih sistemov bazira na toplotni izolaciji iz stiropora;
  • za vsak porabljen liter nafte pri proizvodnji, stiropor v svoji življenjski dobi zaradi odlične toplotne izolativnosti privarčuje 200 litrov kurilnega olja; 
  • stiropor ne vsebuje in tekom proizvodnje ne sprošča ozonu nevarnih snovi;
  • stiropor je možno 100% reciklirati; v svetu se letno reciklira preko 120.000 ton EPS-a;
  • stiropor je varen za zdravje ljudi, zato so mnogi prehrambeni izdelki pakirani v EPS embalaži, stiropor se uporablja tudi pri izdelavi številnih drugih izdelkov,na primer kot polnila v vzglavnikih za dojenčke;
  • stiropor ima od vseh izolacij na trgu najboljše razmerje med ceno in toplotno izolativnostjo.

    

Če primerjamo klasične toplotne izolacije, ima stiropor najboljšo toplotno izolativnost in odlične mehanske lastnosti. Odlikujejo ga zelo majhno navzemanje vode, optimalna paroprepustnost in zelo majhen okoljski odtis, obenem pa je še cenovno najugodnejši. Zaradi sorazmerno nizke vodovpojnosti, se kljub nahajanju v vlažnem oz. mokrem okolju, toplotna izolativnost praktično ne spremeni, pri tem pa ostane dimenzijsko stabilen in ne razpade. Grafitni stiropor je za 20% bolj izolativen od večine ostalih klasičnih izolacij. Zaradi dobrih mehanskih karakteristik, majhne teže in možnosti brušenja je vgradnja enostavna, najlažje pa z njim dosežemo tudi ravnost površin fasade.

  

V nasprotju z večinskim mnenjem obstaja pri difuzno odprtih sistemih večja nevarnost kondenzacije znotraj fasadnega sistema, medtem ko stiropor dejansko odlikuje optimalna paroprepustnost

In nenazadnje, izbira stiropora za fasadno izolacijo je okolju in zdravju prijazna izbira. Pri tem velja omeniti, da je okoljske vplive potrebno ocenjevati na podlagi kvantificiranih (dokazljivih) indikatorjev, za kar nam služijo okoljske produktne deklaracije, izdelane z upoštevanjem življenjskega cikla produkta (LCA analiza). Prav tako je potrebno upoštevati lastnosti in namen posamezne izolacije. Primer pogoste enostranske informacije je primerjanje ogljičnega odtisa toplotnih izolacij, izraženega na kilogram mase. Pri tem se ne upošteva različne gostote posameznih materialov in njihove toplotne prevodnosti, kakor tudi ne drugih okoljskih indikatorjev, kot je zakisljevanje okolja, na žalost tudi gozdov. To po eni strani povzroča večjo kislost rek ter jezer in s tem vpliva na zmanjšanje velikosti ter diverzitete živalske populacije, po drugi strani pa z vsebnostjo težkih kovin vpliva tudi na večjo obremenjenost rastlin, ki tvorijo našo celotno prehranjevalno verigo. IBO, avstrijski Inštitut za zdrave in ekološke zgradbe, podaja način izračuna ΔOI3 okoljskega indikatorja, ki nam je v pomoč pri okoljskem načrtovanju stavbe. ΔOI3 je sestavljen iz treh reprezentativnih okoljskih vidikov, ki jih vsebujejo okoljske deklaracije: potencial globalnega segrevanja, ki ga imenujemo tudi ogljični odtis, potencial zakisljevanja (AP) in potreba po neobnovljivih virih primarne energije (PEDn). Nižji kot je okoljski indikator gradbenega materiala, bolj sprejemljiva je njegova uporaba s stališča varovanja in ohranjanja okolja. Stiropor ima zelo nizek okoljski indikator ΔOI3, ki je med toplotnimi izolacijami dejansko med najnižjimi in je primerljiv le s toplotnimi izolacijami iz lesne volne. 

Zaradi vsega naštetega ugotavljamo, da je stiropor odlična izbira za toplotni ovoj stavbe tako s stališča njegovih lastnosti, kot s stališča cenovne dostopnosti.

 

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si