Kaj pričakujemo od novih sodelavcev in kaj ponujamo?

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?

V JUB-u se zavedamo, da so zaposleni z odgovornim odnosom do dela, odprto in spoštljivo komunikacijo, delitvijo znanja med sodelavci ter pripadnostjo, ključ do uspešnega delovanja podjetja. Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem pripravljenost do dela, strokovnost, zavzetost, odprtost za spremembe in proaktivnost. Naši zaposleni zavzeto dosegajo zastavljene cilje ter na podlagi spoštljivega odnosa in medsebojnega zaupanja sledijo viziji podjetja.

V selekcijskem postopku poleg drugih stvari preverimo tudi skladnost kandidatovih vrednot z vrednotami podjetja (skladno z zahtevami pozicije), kandidatom pa radi zastavimo tudi kakšno konkretno nalogo.

Kaj ponujamo svojim sodelavcem?

Zavedamo se, da lahko samo z motiviranimi in zadovoljnimi zaposlenimi dosegamo zastavljene cilje. Poslujemo družbeno odgovorno in zagotavljamo visoko kakovost vseh funkcij podjetja na evropskem nivoju ter stremimo k nenehnemu izboljševanju našega delovanja. 

V JUB-u smo zavezani k ustvarjanju urejenega delovnega okolja, v katerem zaposlenim zagotavljamo varnost in spoštovanje ter skrbimo za njihov razvoj in zadovoljstvo. V JUB-u promoviramo zdrav življenjski slog, zagotavljamo ustrezne delovne pogoje in jih stalno izboljšujemo. Prizadevamo si za dobre medsebojne odnose in dobro delovno vzdušje ter merimo organizacijsko klimo in zavzetost zaposlenih.

Zaposlene osveščamo o pomembnosti zdrave prehrane tudi z zdravo ponudbo v interni restavraciji (solatni bar, vital menu), občasno nudimo brezplačno sadje in ob petkih tudi nakup pridelkov z lokalne kmetije. Spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, zato zaposlenim v okviru promocije zdravja nudimo različne dejavnosti, kot na primer: nordijsko hojo, pohode, smučarski dan.

Skrbimo tudi za razvoj naših zaposleni in predvsem za upoštevanje mnenja ter potreb zaposlenih v zvezi s strokovnim razvojem. Redno izvajamo letne razvojne razgovore in tudi na podlagi tako zbranih informacij organiziramo interna ter eksterna izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjena pridobivanju tako strokovnih znanj, kot tudi različnih kompetenc.

Zaposlenim poleg dela v urejenem delovnem okolju in razvoja nudimo tudi druge ugodnosti, kot na primer: koriščenje počitniških kapacitet na morju in v toplicah, dogodke za zaposlene ter možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si