Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj v podjetju JUB

Skrbimo za sedanje in bodoče generacije. Že pred več desetletji je vodstvo družbe sprejelo načela o razvoju okolja in potrošniku prijaznega podjetja kot koncept razvoja poslovanja v smeri pobudnika sprememb za soljudi in družbo. Danes načela trajnostnega razvoja gradimo v štirih smereh:

 

1. Odgovornost do družbe in zaposlenih. Smo odgovorni do družbe in zaposlenih. Uporabniki ste naš navdih. Za vas ustvarjamo barvit, topel, zdrav, varen in energetsko učinkovit bivanjski prostor. Našo zavezo dokazujejo številni certifikati in priznanja, tako na ravni posameznih izdelkov kot tudi na ravni podjetja. Naravne dobrine za nas niso samoumevne. Skrbimo za ohranjanje naših vodnih virov in kar nam narava podarja, varujemo in skupaj z zaposlenimi delimo naprej s skupnostjo.

2. Energetsko učinkoviti izdelki in rešitve. Naši izdelki in rešitve so energetsko učinkoviti, predstavljajo manjšo obremenitev za okolje in vas ter hkrati pripomorejo k racionalni rabi energije v vašem domu. Zmanjšujemo ogljični odtis vašega doma in posledično ohranjamo naravo za naše zanamce.

3. Varovanje okolja. Skrbimo za okolje. »Zero waste« je naše vodilo. Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji in se trudimo biti samooskrbni z energijo v naših proizvodnih procesih.

4. Krožno gospodarstvo. Pri uporabi surovin sledimo načelom krožnega gospodarstva, kar je tudi naše vodilo za prihodnost. Za določene izdelke iz naše ponudbe uporabljamo vedra iz reciklirane plastike. Prav tako smo uvedli del embalaže, ki je v celoti proizvedena iz plastike, kar poenostavlja nadaljnjo predelavo.

Sodelovanje v evropskih projektih

V podjetju JUB smo že leta 1999 pristopili v Program odgovornega ravnanja (Responsible care) ter tako povečali skrb za zdravje, varnost in okolje, dodatno spodbudili zaposlene k nenehnemu izboljševanju in izboljšali komunikacijo znotraj in zunaj kemijske industrije, kar že vrsto let dokazujemo s certifikatom in logom POR. JUB je tudi partner v kampanji za Evropo trajnostne energije. Evropa trajnostne energije je pobuda Evropske komisije v okviru programa Inteligentna energija Evropa (2003–2006), ki bo prispeval k doseganju ciljev energetske politike Evropske unije na področjih obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti, čistega prevoza in alternativnih goriv. Z razvojnim projektom novega Tehnološko razvojnega centra v Dolu pri Ljubljani, ki je že po sami zasnovi pomemben prispevek k razvoju energetsko obnovljivih in varčnih sistemov, je tudi JUB v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani postal partner za Evropo trajnostne energije 2005–2008.

Zeleno omrežje Slovenije

Smo člani Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Obvladovanje odpadkov

Bistvena za obvladovanje odpadkov sta preprečevanje njihovega nastajanja na izvoru in njihova ponovna uporaba v proizvodnji. Že vrsto let ločeno zbiramo odpadke, kar omogoča predajo odpadkov v predelavo ali energetsko izrabo, ki ima prednost pred odlaganjem. Za embalažo, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošiljamo na trg Republike Slovenije, je zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo, v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21 z vsemi spremembami in dopolnitvami). Obveznost proizvajalčeve razširjene odgovornosti za odpadno embalažo izpolnjujemo z družbo DINOS d.o.o.

Oddaja odpadne embalaže

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si