Sistem JUPOL Thermo

Nekaterih stavb na trgu iz različnih vzrokov ni mogoče toplotno izolirati z zunanje strani, zato je zelo praktična rešitev aplikacija termo kita in barve z notranje strani zgradbe, oz. sistema Thermo, ki ga sestavljata izdelka JUBLIN Thermo in JUPOL Thermo. Omenjen sistem je dobrodošel tudi v primerih, ko zaradi večje investicije ni možnosti klasične izvedbe toplotnoizolacijskega fasadnega sistema, bi pa vseeno radi povečali energetsko učinkovitost svoje stavbe in izboljšali ugodje bivanja v njej. Izdelek je primeren tudi za nanos v vseh izoliranih ali slabše izoliranih hišah, kjer lahko predvsem v primeru betonskih sten poveča ugodje bivanja, saj stena na dotik ne bo delovala hladno. Poleg tega lahko sistem Thermo v primeru toplotnih mostov zmanjša možnost pojava plesni na steni.

JUBOLIN Thermo izravnalna masa vsebuje drobne votle kroglice, zaradi katerih se po celotni debelini posušenega barvnega filma ustvari termična ovira, ki daje občutek toplejše in prijetnejše površine. V kombinaciji z notranjo toplotno izolacijsko barvo JUPOL Thermo se učinek toplotne izolativnosti še poveča. Votle kroglice so polnjene s plinom, ki je boljši izolator kot zrak. Zrak ima toplotno prevodnost 0,024 W/(mK), omenjeni plin pa 0,014 W/(mK). Kljub sorazmerno majhnim debelinam nanosov sistema JUPOL Thermo, se tako doseže manjša temperaturna vpojnost površine (občutek toplejše površine ob dotiku), kot tudi prihranke pri ogrevanju toplotno neizoliranih ali slabo izoliranih stavb, saj se izkorišča efekt prikazan na grafu 1. Začetne debeline toplotne izolacije so najbolj učinkovite, saj se toplotna prehodnost zidu ne spreminja linearno z večanjem debeline toplotne izolacije, ampak po krivulji, ki je najbolj strma na začetku. Tako je sprememba toplotne prehodnosti zidu, ob enaki spremembi debeline izolacije, veliko večja na začetku, pri neizolirani stavbi (označeno z oranžno barvo) kot pa pri že izolirani stavbi (označeno z zeleno barvo).

Na sliki 1 je prikazan videz površine suhega filma premaza, z vidno veliko vsebnostjo votlih polnil. Ker je na površini takega sistema temperatura višja, kot pri klasičnem kitu ali barvi, se zmanjša možnost pojava kondenzacije vodne pare na barvnem filmu. V primeru, da do kondenzacije vseeno pride, se voda na površini posuši hitreje, kot pri klasičnih zidnih barvah, saj votle kroglice povečajo vodoodbojnost in zmanjšujejo kapilarno vodovpojnost, hkrati pa se ohranja dobra paroprepustnost. S tem se zmanjša možnost nastanka zidne plesni, ki se jo konvencionalno zatira na kemični način. Izdelka JUPOL in JUBOLIN Thermo sta izdelana na inovativen način in zato biocidne zaščite filma ne potrebujeta razen izjemoma kadar so pogoji izjemno neugodni (klet, veliki toplotni mostovi, ipd.).

Slika 1: Videz površine JUBOLIN Thermo pod mikroskopom  

Na trgu obstajajo praktično samo parcialne rešitve, JUB pa ponuja sistemsko rešitev izravnalno maso in barvo. Izdelek JUBOLIN Thermo smo testirali na Inštitutu Jožefa Stefana, kjer so izvedli meritve toplotne prevodnosti (λ = 0,150 W/mK) in toplotne difuzivnosti (α = 0,250 m2/s). Iz pridobljenih meritev smo naredili izračune prihrankov za debelino nanosa 1,3 mm suhega filma (debelina mokrega filma v 2 slojih je 2 mm). Izračun nam pokaže, da lahko za povprečno, toplotno neizolirano enodružinsko hišo, s fasadno površino 200 m2, v primeru opečne gradnje, prihranimo na letnem nivoju cca 85 € na stroških ogrevanja. Pri izračunu smo upoštevali temperaturni primanjkljaj za Ljubljano 3500 Kdan. Investicija se nam v omenjenem primeru povrne v štirih letih. V kolikor pri izračunu upoštevamo temperaturni primanjkljaj za Jesenice 4100 Kdan in betonske stene, pa pridemo do prihranka 270 € na leto, investicija pa se nam povrne v dobrem letu dni, če upoštevamo razliko v ceni JUBOLIN-a Thermo in klasičnega JUBOLIN-a.

Izračunana zmanjšana raba energije za ogrevanje pomeni pri povprečni enodružinski hiši kar 400 kg manj izpustov CO2 plina na leto, kar pomeni da z vgradnjo sistema Thermo varujemo tudi okolje. Zaradi visoke kakovosti JUBOLIN-a Thermo, ki ima oprijeme na betonsko podlago višje kot > 0,8 MPa, izdelek ob pravilni vgradnji ne bo odstopil od podlage in s tem bo njegova življenjska doba tako dolga kot je življenjska doba sten kamor bo izdelek apliciran. Tudi barva JUPOL Thermo zagotavlja dolg življenjski krog, saj z razredom pralnosti III omogoča čiščenje manjših madežev na površini in zato ohranja lep videz dalj časa ter pogosta prebarvanja niso potrebna. Sorazmerno se zmanjša tudi potreba oz. poraba za hlajenje prostorov.

Za sistem Thermo smo novembra 2015 prejeli nagrado Okolju prijazen izdelek 2015, ki sta jo podelila časnik Finance in Eko sklad.

Razvoj sistema Thermo

Pri razvoju sistema Thermo smo uporabili nekatera dognanja in metode testiranja, ki so bile predmet projekta ‘Napredne preiskave trajnostnih lastnosti gradbenih materialov’. Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada v okviru razpisa za krepitev razvojnih oddelkov podjetij.

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si