JUB v svojem obratu EPS v Novi vasi na Blokah z naložbo v sončno elektrarno do večje energetske neodvisnosti

V družbi JUB, kjer proizvajamo in razvijamo materiale za energijsko učinkovite rešitve v gradbeništvu, si ob odgovornem odnosu do okolja in narave ter skladno s trajnostnimi načeli in strateškimi usmeritvami prizadevamo uresničevati tudi zastavljene načrte za povečanje sistema samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. 

Naša najnovejša pridobitev je sončna elektrarna v proizvodnem obratu Nova vas na Blokah, kjer že od leta 1997 proizvajamo okolju in zdravju prijazen toplotno izolacijski material EPS in s katero bomo na lokaciji obrata letno pokrili 15 % lastnih potreb po električni energiji.

 

   

 

Sončno elektrarno z nazivno močjo 360 kW smo decembra lani postavili na strešnih površinah dveh večjih skladiščnih prostorov, z njo pa bomo v letu proizvedli okoli 400 MWh električne energije, kar v povprečju zadostuje za letno oskrbo 200 štiričlanskih gospodinjstev. S proizvedeno energijo bomo v obratu tako pokrili dobro šestino vseh potreb po električni energiji in na ta način postali tudi bolj samooskrbni. 

 

     

V našem bloškem obratu letno proizvedemo 230.000 m³ EPS-a za potrebe gradbeništva in industrije.

 

Celotna naložba v izgradnjo sončne elektrarne je znašala 260.000 evrov, investicija, ki smo jo deloma pokrili z nepovratnimi sredstvi Eko sklada, pa se nam bo povrnila v šestih letih. S tako proizvedeno električno energijo v okolju znižujemo tudi ogljični odtis. Ker je sončna energija obnovljivi vir, obenem pa danes tudi eden najcenejših virov energije, je za nas dolgoročno zanimiva ne le z okoljskega, pač pa tudi z ekonomskega vidika, saj z njo zmanjšujemo tudi tveganja z nihanji cen elektrike na trgu.

 

 

 

Svojo trajnostno naravnanost v JUB-u izkazujemo z zmanjševanjem porabe virov, učinkovito rabo energije ter uresničujemo okoljske cilje z naložbami v obnovljive vire energije.

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si