Trajnostni razvoj v družbi JUB ima pomembno mesto, saj je vodstvo družbe že pred desetletji sprejelo načela o razvoju družbe, prijazne do okolja in do potrošnika. Strategijo trajnostnega razvoja uresničujemo z odgovornostjo do ljudi, varovanjem okolja in učinkovitim delovanjem.

Every drop can make a difference. JUB since 1875

JUB je že od nekdaj močno povezan z vodo. Potok Mlinščica, ki teče skozi dvorišče podjetja, je razlog, da je družba nastala na tej lokaciji. Od samega začetka je potok dajal takrat dragoceno mehansko energijo za mlinske kamne, kasneje s pomočjo turbin pa še električno energijo. Kaplja je tudi sestavni del logotipa družbe. Ker je voda tako pomemben del družbe JUB in je tudi večina naših izdelkov narejenih na vodni osnovi, je glavna usmeritev trajnostnega delovanja ravno voda, kar podkrepi tudi naš slogan trajnostnega razvoja: Every drop can make a difference. JUB since 1875

Stebri trajnostnega razvoja
»Naša zavezanost k trajnostni prihodnosti je bistvo naše vizije – nudimo inovacije in trajnostne rešitve za gradbeništvo in zaključna dela. Predani smo zmanjševanju vpliva našega delovanja na okolje, družbeni odgovornosti do skupnosti in spodbujanju raznolikosti, ki vsem zaposlenim omogoča razvoj.«

 

Sašo Kokalj, predsednik uprave

trajnostni razvoj
Ljudje

Skrb za zaposlene

Zaposleni so naš najpomembnejši vir uspeha, zato ustvarjamo delovno klimo, ki omogoča osebni razvoj in skrbimo za stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih. Medsebojne odnose gradimo na načelu spoštovanja sodelavcev in sodelovanja. Spodbujamo razvoj kulture raznolikosti in vključevanja.

Peter Držaj
Peter Držaj, skladiščno transportni delavec

Humanitarni projekti

Z izdelanim konceptom dobrodelnosti in s partnerskim projektnim povezovanjem že tradicionalno z našimi izdelki podpiramo številne javne ustanove, kot so šole, vrtci in bolnišnice. Pri določenih projektih pa poleg donacij materialov tudi sami priskočimo na pomoč in pomagamo pri prenovi prostorov, ki jih uporabljajo najšibkejši, večinoma otroci. Posebno skrb namenjamo različnim humanitarnim društvom, ki s svojim prispevkom izboljšujejo kakovost življenja v družbi.

prenova zambratije
prenova zambratije

Lokalno okolje

Ponosni smo na aktivnosti, ki jih izvajamo skupaj s posameznimi lokalnimi skupnostmi. Z donacijami in sponzorstvi podpiramo lokalna gasilska društva, lokalne klube, združenja in lokalno župnišče. Smo dolgoletni sponzorji lokalnega tekaško-smučarskega kluba in hokejskega kluba in tako skrbimo za športni duh pri mladih v lokalnem okolju. Z izdelki pomagamo lokalni osnovni šoli in vrtcu, poleg tega jih vsako leto gostimo na različnih delavnicah in vodenih ogledih. Prebivalci občine imajo skozi celo leto posebne popuste ob nakupu naših izdelkov, občasno organiziramo dan odprtih vrat za lokalno prebivalstvo, vzdržujemo dobre odnose z občino in županom na rednih letnih srečanjih.

Okolje

Energija in ogljični odtis

Pri načrtovanju novih tehnoloških postopkov in sanacijah objektov namenjamo veliko pozornosti racionalni rabi energije in možnosti povečanja samooskrbe z električno energijo. Z racionalno rabo energije na področju tehnologije, ogrevanja in razsvetljave znižujemo stroške in ogljični odtis. Pri preskrbi s surovinami sodelujemo s preverjenimi lokalnimi dobavitelji in izkazujemo svojo strateško usmeritev k zmanjševanju ogljičnega odtisa pri transportu.

 

Viri in odpadki

Rezultat vseh naših prizadevanj sta razvoj in proizvodnja uporabniku in okolju prijaznih izdelkov s čim manjšo porabo virov, tako energetskih kot snovnih ter brez vsebnosti do okolja neprijaznih snovi. V ta sklop sodita proizvodnja izdelkov za zmanjševanje porabe energije pri uporabnikih in uporaba surovin, proizvedenih po načelih trajnostnega razvoja.

Trajnostni izdelki

Trajnostni izdelki so tisti, ki v največji možni meri prispevajo k zagotavljanju družbenih in gospodarskih koristi in ohranjanju javnega zdravja ter okolja v celotnem življenjskem ciklu.

Pomembno nam je, da v celotnem življenjskem ciklusu izdelka vsi deležniki v vseh procesih delovanja zasledujejo cilj zmanjševanja ogljičnega odtisa izdelkov, možnosti njihove reciklaže in razvoja sistemskih rešitev za uporabo izdelkov na vodni osnovi.

Sistemi vodenja

Pri uresničevanju ciljev nas vodi integriran sistem vodenja s pridobljenimi certifikati standardov.

Preberite več
young couple choosing paint color from samples for new home interior design