Prijava kršitev v Skupini JUB


Skupina JUB v okviru svojih zavez s področja spoštovanja etike, integritete in transparentnosti vsakomur zagotavlja lahko dostopen komunikacijski kanal za prijavo glede: neprimernega vedenja ali ravnanja, kršitev zakonodaje, neizpolnjevanje JUB-ovih zavez ali kršitev JUB-ovih internih postopkov in predpisov. S ciljem preprečevanja in sankcioniranja nezakonitega in/ali neetičnega ravnanja pri poslovanju družb iz Skupine JUB pozivamo vse posameznike (notranje in zunanje prijavitelje/žvižgače), ki sumijo na kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonita ravnanja pri poslovanju Skupine JUB ali njenih zaposlenih, da podajo prijavo.

To spletno mesto je namenjeno vsem prijaviteljem/žvižgačem, ne glede na to, ali so zaposleni v JUB-u (stalni, začasni ali občasni delavci) ali predstavljajo druge deležnike (dobavitelje, poslovne partnerje, potrošnike ali katere koli druge posameznike).

 

Podajam prijavo

Pogosta vprašanja (FAQ):


V: Kdaj in kaj lahko prijavim?

Kontaktirajte nas, če sumite ali ste seznanjeni z ravnanji ali incidenti, ki kršijo: interne predpise v Skupini JUB, Kodeks ravnanja, predpis o preprečevanju mobinga, predpis o preprečevanju neprimernega vedenja ali katero koli drugo JUB-ovo zavezo ali ostala zavezujoča pravila.

Prosimo, da prijavo podate brez odlašanja, saj to za vas v nobenem primeru ne bo imelo nobenih negativnih posledic.

 

V: Kako sem zaščiten kot prijavitelj nepravilnosti (žvižgač)?

JUB d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke prijavitelja (če jih prijavitelj posreduje) in osebne podatke drugih udeležencev domnevnega ravnanja za namene preiskave v skladu z določili veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov (GDPR). Prijavitelju je zagotovljena anonimnost in zaščita pred povračilnimi ukrepi. Če pa želi prejeti odgovor glede obravnave njegove prijave, nam lahko posreduje svoje kontaktne podatke. Pri anonimnih prijavah preko spletnega obrazca sistem ne pozna prijaviteljeve identitete, beleži pa IP podatke, ki jih lahko pridobi le pristojni oblastveni organ, in sicer zgolj v primeru zakonsko določenih postopkov. Prijaviteljem, ki želijo ostati anonimni, ni potrebno v obrazcu vnesti svojih osebnih podatkov. V tem primeru prijavitelje opozarjamo, da zaradi morebitnega pomanjkanja preverljivih ali dodatnih informacij mogoče ne bo možno celovito in poglobljeno obravnavati prijave, niti ne bo mogoče prijavitelju poslati povratne informacije. Osebne podatke, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, bomo takoj izbrisali. Če so nadaljnji postopki uvedeni na podlagi prijave, se bodo podatki hranili eno leto po zaključku internih ali sodnih postopkov.

Skupina JUB vsem prijaviteljem zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite pred kakršnimi koli neposrednimi ali posrednimi povračilnimi ukrepi.

 

V: Ali lahko podam anonimno prijavo?

Spodbujamo vas, da pri oddaji prijave razkrijete svojo identiteto, saj lahko to olajša preiskavo in zagotovi ustrezno povratno informacijo prijavitelju. Če pa želite, se lahko tudi odločite, da ostanete anonimni.

 

V: Kakšen je postopek po podaji prijave?

Prijave bodo obdelane po postopku sprejemanja in obdelave prijav, ki velja v Skupini JUB. Oseba, pooblaščena za pregled prijav (pravni svetovalec uprave), se bo odločila, kakšen postopek bo izveden in vas bo kontaktirala z morebitnimi vprašanji ali prošnjami za dodatna pojasnila. Če nam boste posredovali svoje kontaktne podatke, boste obveščeni o izidu preiskave v zvezi z vašo prijavo. Preiskava lahko v zapletenih primerih traja tudi več tednov.

 

V: Na koga se lahko obrnem za dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z oddajo prijave?

Za vsa dodatna pojasnila, posvetovanja in informacije se lahko kadarkoli obrnete tudi na pravnega svetovalca uprave na e-mail: pravo@jub.eu oziroma na telefon +386 1 588 41 11 ali +386 31 321 294.