Začetki

Začetki proizvodnje mineralnih barv na današnji lokaciji podjetja segajo v leto 1875, ko je Viktor Gale, lastnik mlinov za žito, pričel mleti različno obarvane minerale tako imenovane zemeljske barve. Najpogostejše surovine za izdelavo zidnih barv so bile v tistem času saje, rdeča kreda, oglje, apno, svinčev, železov in drugi oksidi. Z namenom oprijemanja teh barv na površine so jim bila kasneje dodana olja, mast, klej in druge snovi, ki jih danes poimenujemo veziva.

JUB začetki

Obdobje do 1945

Skozi zgodovino je JUB razvijal proizvodnjo ob večkratni zamenjavi lastništva podjetja. V letu 1919 se je kot ime podjetja prvič pričelo uporabljati JUB, ki se je ohranilo do danes. Med obema svetovnima vojnama je bil JUB že uveljavljena tovarna barv, ki je svoje izdelke prodajala po vsej Kraljevini Jugoslaviji. V času 2. svetovne vojne tovarna nekaj časa ni delovala, po vojni pa je bila obnovljena vsa proizvodnja, ki je v desetih letih ponovno dosegla obseg pred pričetkom vojne.

JUB do leta 1945

Obdobje do 1990

Po vojni je sledil stabilen razvoj podjetja, ki je višek dosegel leta 1990 z rekordnim obsegom proizvodnje 50.000 ton in s kar 60 odstotnim tržnim deležem v nekdanji Jugoslaviji na področju disperzijskih barv.

JUB do leta 1990

Obdobje do 2010

Z razpadom Jugoslavije in osamosvojitvijo Slovenije je JUB doživel eno najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Izgubili smo namreč več kot polovico trga in se morali čez noč preusmeriti na razvite in konkurenčne evropske trge. Osredotočili smo se na srednjeevropski trg in se postopoma vrnili na tradicionalne trge. Tako smo že leta 1996 ponovno dosegli prodajne količine iz časa pred razpadom Jugoslavije. Z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij je JUB leta 1994 postal prva delniška družba po Zakonu o lastninjenju v Sloveniji. Z vidika obsega proizvodnje prelomnico za JUB predstavlja leto 2004, saj smo v tem letu prvič v zgodovini podjetja proizvedli in prodali magičnih 100.000 ton izdelkov, hkrati pa smo to leto odprli tudi prvi lastni proizvodni obrat v tujini – v Šimanovcih pri Beogradu v Srbiji.

obdobje do 2010

Obdobje po 2010

Naslednja pomembna mejnika v naši zgodovina sta bila leto 2010, ko smo zgradili Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. in leto 2012, ko smo odprli obrat za proizvodnjo izolacijskih plošč iz stiropora ter sistemskih plošč JUBIZOL. Stiropor tržimo pod lastno blagovno znamko EUROTHERM. S tem korakom smo odprli novo poglavje v proizvodnem asortimanu Skupine JUB in naredili našo ponudbo bolj celovito in utrdili našo usmeritev k dolgoročni energetski učinkovitosti.

JUB po letu 2010

Danes JUB odlikujejo sodobna avtomatizirana in robotizirana proizvodnja, visoka produktivnost, ekološka osveščenosti in usmerjenost proizvodnje z vsemi ustreznimi certifikati, sodobna energetska urejenost, najsodobnejši lastni razvoj izdelkov in informacijske tehnologije, najvišji bonitetni rang, visoki delovni in socialni standard zaposlenih. Trdno verjamemo v sodelovanje in trajnostnostni razvoj.