Podjetje JUB d.o.o. je razdeljeno na koncernsko in proizvodno dejavnost. Koncernska dejavnost zajema aktivnosti, ki se izvajajo za celotno Skupino JUB, proizvodna dejavnost pa pokriva operativne aktivnosti, ki so vezane na trg Slovenije in proizvajanje.

Predstavljamo koncernsko dejavnost

Mag. Sašo Kokalj, predsednik uprave JUB d.o.o.

Sašo Kokalj se je v JUB-u zaposlil leta 2003 kot vodja proizvodnje. Preden je postal predsednik uprave se je razvijal in napredoval skozi različne vodstvene vloge: bil je direktor projektov, direktor poslovnega razvoja in direktor družbe. Leta 2013 pa je nastopil funkcijo predsednika uprave družbe.

Mag. Mitja Cesar, podpredsednik uprave JUB d.o.o.

Mitja Cesar se je JUB-u pridružil leta 2006 kot vodja kontrolinga. Kasneje je napredoval v direktorja finančnega kontrolinga in bil leta 2013 imenovan za  podpredsednika uprave.

Dragan Stajić, podpredsednik uprave JUB d.o.o.

Dragan Stajić je svojo karierno pot v JUB-u pričel leta 2004 kot komercialni direktor v odvisni družbi JUB d.o.o. Šimanovci v Srbiji. Leta 2006 je postal direktor odvisne družbe v Rusiji. S prihodom v Slovenijo je prevzel funkcijo direktorja projektov in kasneje direktorja prodaje Skupine JUB, z 2013 pa je bil imenovan za podpredsednika uprave.

Predstavljamo proizvodno dejavnost

Mag. Željko Kovačevič, izvršni direktor JUB d.o.o.

Željko Kovačevič je svojo profesionalno pot v JUB-u pričel leta 2009 in je izvršni direktor od leta 2014. Preden je postal izvršni direktor, je bil od leta 2009 produktni vodja in od 2010 direktor nabave.