Splošni pogoji uporabe spletnega mesta JUB

 

1. Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.jub.si

2. Vsebina spletnega mesta

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Podjetje JUB se obvezuje, da bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

3. Zaščita avtorskih pravic

To spletno mesto je izključna last podjetja JUB, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja podjetja JUB.

4. Zaščita zasebnosti

Ob prvem obisku spletnega mesta, se na vaš računalnik shrani “piškotek”, ki ga lahko tudi sami odstranite ali pa z ustreznimi nastavitvami tudi preprečite, da bi se shranil. Piškotki so majhne datoteke, ki skrbijo za boljšo komunikacijo s spletnim mestom in s pomočjo katerih denimo spletno mesto lahko vodi vaše osebne nastavitve. Pomembno je vedeti, da preko teh datotek nikakor ne moremo priti do vaših osebnih podatkov ali podatkov, ki so na vašem računalniku, razen tistih, ki so javno dostopni (tip brskalnika, tip operacijskega sistema, itd.). Podatki, ki jih boste vpisali na spletnem mestu, so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja Vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.

5. Zunanje povezave

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

6. Sprememba pogojev

JUB si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

7. Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.

8. Pravila obdelave osebnih podatkov družbe JUB d.o.o.

a) Namen in upravljalec

Namen pravil o obdelavi osebnih podatkov je, da vam omogočimo nadzor in informiranost, in vas seznanimo, katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Upravljavec osebnih podatkov je družba JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, e-mail: enovice@jub.si. Upravljavec osebnih podatkov sme skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) obdelovati osebne podatke: (1) če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, (2) če je obdelava potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti družbe, (3) ali v primeru obdelave, v katero v okviru našega sodelovanja prostovoljno privolite.

b) Namen in vrste zbiranja osebnih podatkov

JUB preko svoje spletne strani zbira osebne podatke v primerih:

I) e-novice

Če ste se na naši spletni strani naročili na e-novice, potrebujemo vaš elektronski naslov, da vam bomo lahko pošiljali e-novice.

II) Povpraševanje ali vprašanje

Če ste na naši spletni stani zastavili vprašanje ali imate konkretno povpraševanje, se vaši osebni podatki obdelujejo za namen podaje odgovora ali pošiljanje ponudbe. Zaradi lažje komunikacije z vami vas bomo zaprosili za ime in priimek, elektronski naslov in/ali telefonsko številko, kamor vas bomo lahko obveščali o vseh pomembnih dejstvih v zvezi z vašim vprašanjem.

III) Naročilo barvne študije

Če ste na naši spletni strani naročili barvno študijo, se vaši osebni podatki obdelujejo za namen izdelave barvne študije. Poleg imena in priimka ter naslova, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila, vas bomo zaradi lažje komunikacije z vami, zaprosili tudi za elektronski naslov in telefonsko številko.

IV) Internetna trgovina

Če ste na naši spletni strani kupili blago v internetni trgovini, se vaši osebni podatki obdelujejo za namen dobave naročenega izdelka. Poleg imena in priimka ter naslova, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila, vas bomo zaradi lažje komunikacije z vami, potrebne npr. v primeru nejasnosti pri nakupu izdelkov, zaprosili tudi za elektronski naslov in telefonsko številko.

V) Nagradne igre

Če sodelujete v kateri izmed naših nagradnih iger, bomo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali na nagradnem kuponu, uporabili za namen nagradne igre. JUB obdeluje osebne podatke posameznikov za namene podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne namene, če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero izrazite soglasje z obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. V primeru uporabe spletišča JUB se npr. za privolitev šteje, ko na spletišču s klikom na prazno okno potrdite, da dovolite obdelavo osebnih podatkov za določen namen (npr. za naročilo na e-novice).

Če ste mlajši od 16 let, ne morete podati veljavne privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru mora z obdelavo vaših osebnih podatkov soglašati eden od staršev oziroma skrbnik.

c) Obdelava osebnih podatkov

Če ste v to privolili, se vsi vaši osebni podatki lahko uporabljajo tudi za neposredno trženje, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov Zvop-1) in drugih zavezujočih pravnih aktih na nivoju države ter Evropske unije (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR). JUB neposredno trženje izvaja predvsem:

  • za namene rednega obveščanja o novostih, za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke;
  • za obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je JUB, ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z JUB-om;
  • oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi vaših izraženih preferenc in interesov;
  • Neposredno trženje lahko izvajamo preko vseh komunikacijskih kanalov: prek navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil, telefona (stacionarnega in mobilnega), facebooka in drugih družabnih omrežij. Obveščali vas bomo samo po komunikacijskih kanalih, za katere ste nam dali privolitev.

Osebne podatke obdelujemo tudi za namene različnih internih raziskav oz. analiz, povezanih z ugotavljanjem uspešnosti posamezne tržne akcije. Rezultate teh raziskav uporabljamo, da izboljšamo svoje procese, ponudbo blaga in storitev v smeri večje uspešnosti.

d) Obdobje hrambe podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih razmerij, smo kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, dolžni hraniti deset let. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma največ 5 let po prenehanju poslovnega razmerja s posameznikom. Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, hranimo največ 1 leto od preklica privolitve. Po poteku obdobja hrambe se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anomizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

e) Zahteva za prenehanje uporabe osebnih podatkov

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve (npr. obdelava za neposredno trženje), lahko svojo privolitev kadar koli prekličete pisno po pošti na naš naslov JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani ali z obvestilom na enovice@jub.si, možnost odjave pa je tudi v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga bomo poslali. Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

f) Pravice posameznikov

Če JUB obdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice:

I) Pravica do popravka: zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni

II) Pravica do izbrisa: Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

III) Pravica do seznanitve: Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

IV) Pravica do omejitve obdelave: zahtevate lahko omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov; če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih JUB-a, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

V) Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

VI) Pravica do ugovora: Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate. Pravico imate zahtevati, da obdelujemo le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje načinov obdelave osebnih podatkov, s katerimi je posameznik soglašal oziroma jih obdelujemo skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.

VII) Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: V kolikor o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.

g) Končne določbe

Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji. Za vse, kar ni urejeno s temi pravili, se uporablja veljavna zakonodaja. Ta pravila pričnejo veljati 8. 5. 2018.

JUB d.o.o.