JUB s častitljivo 145-letno tradicijo

V JUB-u letos obeležujemo že 145 let svojega delovanja.

Ob nenehnem vlaganju v razvoj inovativnih in kakovostnih izdelkov ostajamo zavezani vrednotam, ki jih že tradicionalno izkazujemo skozi spoštljiv odnos do svojih kupcev, dobaviteljev in z odgovornim odnosom do družbe in okolja. Z zaposlenimi, s katerimi smo skozi desetletja ustvarili prepoznavne blagovne znamke, ki so danes uveljavljene na več kot 30 evropskih in drugih tržiščih, tako na mejnikih zgodovine praznujemo obletnico, s katero se lahko pohvalijo le redka slovenska podjetja.

JUB, ki sodi med najbolj internacionalizirana slovenska podjetja, je eden vodilnih proizvajalcev barv in ometov v jugovzhodni Evropi. V zadnjih nekaj desetletjih beležimo nenehno rast, uspehe pa gre pripisati pravim razvojnim odločitvam, širitvi proizvodnje in obsežnim izvoznim aktivnostim na mednarodnih tržiščih, kjer ustvarimo več kot 70 odstotkov letnih prihodkov. Primarna naloga, ki ji sledimo v podjetju, je prepoznavanje potreb kupcev, da bi jim lahko zagotavljali kar najboljšo uporabniško izkušnjo pri ustvarjanju barvitih, varnih, zdravih in sodobnih energijsko varčnih bivanjskih prostorov.

V JUB-u se ponašamo z lastnimi močnimi blagovnimi znamkami, nosilkami številnih priznanj in certifikatov kakovosti, ki ustrezajo vsem evropskim standardom in tehničnim zahtevam, saj s svojimi odličnimi lastnostmi zagotavljajo manjšo obremenitev za okolje in pripomorejo k racionalni rabi energije v objektih. Z njimi so naši izdelki vpeti ne le v zelena javna naročila, pač pa tudi v trajnostno gradnjo novih in sanacijo energijsko potratnih bivalnih, javnih in poslovnih objektov doma in na tujem.

Sedež našega podjetja je že od leta 1875 v Dolu pri Ljubljani, kjer imamo tudi svoje proizvodne kapacitete. Na isti lokaciji smo pred desetletjem zgradili sodobni Tehnološko razvojni center, kjer v okviru JUB Akademije veliko pozornosti namenjamo strokovnemu izobraževanju in usposabljanju partnerjev, izvajalcev ter drugih deležnikov, s katerimi iščemo sinergije na področjih trajnostne gradnje.

Za razvoj okolju in uporabnikom prijaznih energijsko varčnih izdelkov skrbijo naši izkušeni strokovnjaki, na kar smo še posebej ponosni. Lastno znanje pri razvoju kakovostnih in trajnostnih izdelkov, ki so namenjeni povečanju bivalnega in delovnega udobja uporabnikov, tako nenehno usmerjamo k potrošnikom in njihovim potrebam. Načela trajnostnega razvoja s posluhom za najbolj ranljive skupine v družbi nadgrajujemo s podporo številnim humanitarnim projektom, pa tudi z odgovornostjo do svojega lokalnega okolja in bližnjih prebivalcev. 

 

 

Pri preskrbi s surovinami sodelujemo s preverjenimi lokalnimi dobavitelji in izkazujemo svojo strateško usmeritev k zmanjševanju obremenjevanja okolja. V proizvodnih procesih si prizadevamo za samooskrbo z energijo, pri uporabi surovin, ki so proizvedene na okolju prijazen način, pa sledimo načelom krožnega gospodarstva.

 

 

 

 

V JUB-u se zaposleni zavedamo, da nam prihodnost prinaša vedno nove izzive, ki v konkurenčnem okolju zahtevajo naš takojšen odziv na potrebe in pričakovanja potrošnikov z novimi in vedno bolj izpopolnjenimi izdelki in storitvami.

Naše ugledne in priznane blagovne znamke, kot so JUPOL, JUBIN ali JUBIZOL, bodo tako tudi v naslednjih letih razveseljevale številne slovenske uporabnike, ki naše izdelke cenijo zaradi njihovih lastnosti, saj jim ponujajo odlične sistemske rešitve za udobno in zdravo bivanje. In prav zaupanje, ki ga s svojimi kupci in partnerji v JUB-u ves čas skrbno nadgrajujemo, je nam,  zaposlenim, najboljša popotnica za letošnje praznovanje.

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si