JUB ponovno prejemnik certifikata POR 2021

JUB je v letu 2021 ponovno prejel certifikat Program odgovornega ravnanja, ki je mednarodna prostovoljna pobuda kemijske industrije in spodbuja odgovorno ravnanje do zdravja, okolja ter vključevanje lokalnih skupnosti in njihove percepcije industrije.

V JUB-u posvečamo področju ravnanja z odpadki prav posebno skrb, saj je naša stalnica urejeno, čisto in varno okolju prijazno podjetje, obenem pa nas k takemu ravnanju zavezuje stroga okoljska zakonodaja.

Program odgovornega ravnanja (POR, v angleščini »Responsible Care®«) je svetovna pobuda kemijske industrije v okviru katere se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnemu ravnanju in pospeševanju napredka na področju varovanja zdravja in varnosti pri delu ter varstva okolja, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti. Cilji POR so usmerjeni predvsem k nenehnemu izboljševanju stanja na področja ravnanja z okoljem, učinkovite rabe energije ter varnosti in zdravja pri delu.

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si