JUB na strokovnem posvetu Fit for 55 o nizkoogljični družbi

V organizaciji Centra energetsko učinkovitih rešitev je potekal strokovni posvet Fit for 55, ki ga je spremljala okrogla miza Šampioni zelene preobrazbe.

Organizator je gostil predstavnike podjetij, ki si pri svojem poslovanju že učinkovito prizadevamo za zmanjševanje okoljskih bremen. Željko Kovačevič, izvršni direktor družbe JUB, je izpostavil konkretne rešitve, s katerimi v okviru novih blagovnih znamk ter ob uvajanju novih tehnologij že učinkovito naslavljamo izzive trajnostnega razvoja na evropskih tleh.

Podnebne spremembe so danes v svetu pomemben izziv za celotno družbo ter ves poslovni svet, ki temelji na trajnostnem gospodarstvu. To naj bi podpiralo odpiranje novih delovnih mest, zagotavljalo zdravstvene in okoljske koristi ter s spodbujanjem inovacij na področju zelenih tehnologij izboljševalo svojo dolgoročno konkurenčnost na evropskih in svetovnih tržiščih. V obdobju 2021-2027 bo iz proračuna EU skoraj tretjina sredstev namenjena projektom, ki so povezana s podnebjem in doseganjem podnebne nevtralnosti, kar bo Evropska komisija javnosti predstavila že v mesecu juniju. Tudi v Sloveniji lahko tako pričakujemo vrsto ukrepov na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, standardov CO₂ za vozila, obdavčitve ter trgovanja z ogljikom ter upravljanja z zemljišči. Govora je bilo tudi o konkurenčnosti v globalnem okolju, kjer v ospredje prihajajo izdelki, ki so kot zeleni ali ogljično nevtralni nadvse pomembni za uporabnike, hkrati pa v procesu proizvodnje in storitev prepoznani kot promotorji novih, zelenih delovnih mest.     

 

 

Izvršna direktorica CER Ana Struna Bregar je na strokovni posvet, ki bo potekal od 13. do 16. ure, privabila številne domače in tuje goste, med katerimi bo o novostih podnebno energetske zakonodaje Fit for 55 uvodoma spregovoril mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, med sodelujočimi pa bosta tudi dva evropska poslanca, Franc Bogovič in Klemen Grošelj. Posvetu bo okoli 15. ure sledila še okrogla miza Šampioni zelene preobrazbe, na kateri bodo sodelovali Željko Kovačevič iz družbe JUB, Enzo Smrekar iz Atlantic Grupe in Matej Feguš iz podjetja Donar, povezovala pa jo bo prof. dr. Tjaša Redek iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si