Izvedbo razstave Svet znotraj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje smo podprli tudi družba JUB

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so 8. julija ob 19. uri slovesno odprli razstavo Svet znotraj: oblikovanje modernih interierjev, 1930-danes, ki so jo pripravili v sodelovanju s Centrom za kreativnost (CzK) in katere izvedbo smo podprli tudi družba JUB.

Razstava, ki si jo boste v Fužinskem gradu lahko ogledali do 28. novembra letos, izpostavlja družbene in tehnološke spremembe, ki so vplivale na razvoj interierja nekdaj in danes, ko živimo v svetu razvitih informacijskih tehnologij. Interier razumemo kot okolje, ki se lahko hitro odziva na obstoječe družbene in kulturne postulate, saj ti igrajo pomembno vlogo pri njegovem ustvarjanju.

 

V notranjih prostorih, kot so naša bivalna in delovna okolja ter prostori za prostočasne dejavnosti, preživimo večino svojega časa. Sistematično raziskovanje in vrednotenje interierja, ki je sestavni del arhitekture in družbe, zato daje prave odgovore na vprašanja odnosa med arhitekturo, interierjem in človekom. Na razstavi so projekti predstavljeni skozi risbe in skice za idejne projekte ter skozi načrte, fotografije in ostalo dokumentarno gradivo, ki jih v obdobju od leta 1930 do danes dopolnjujejo tudi posamezni  kosi pohištva in drugi predmeti. 

Razstava obiskovalcem ponuja pet tematskih sklopov – Nove kulture bivanja, Telo in prostor, Zunaj/Znotraj, Celostna okolja in Fluidnost. S predstavljenimi vsebinami skuša najti odgovore, kakšen je fizičen in senzoričen odnos človeka do prostora ter kako je povezan z zunanjostjo, naravo in mestom. Ob tem skuša razstava obrazložiti, kakšna je v prostoru vloga pohištva in opreme, hkrati pa se dotakne principov totalnega oblikovanja in opozarja na minljivost in spreminjanje vsakega notranjega prostora. Snovalci razstave pri izboru niso želeli predstaviti niti kronološkega niti tipološkega razvoja oblikovanja interierjev, pač pa le poudariti ideje, ki jih utelešajo posamezni projekti.  Več podrobnejših informacij o razstavi najdete na www.mao.si.

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si