EPS

 

 

 

Ekspandirani polistiren (expanded polystryrene ali krajše EPS), ki je poznan pod nazivom "STIROPOR", je na trgu prisoten že od l. 1954. »Styropor®» je kot material izjemnih toplotno-izolacijskih (λ =0.041 do 0.031 W/mK) in mehanskih lastnosti, nizke cene in enostavnega vgrajevanja zelo hitro osvojil svetovno gradbeništvo in je še danes eden najbolj uporabljenih materialov v gradbeništvu za toplotno in zvočno izolacijo

Kvaliteta stiropora je zelo odvisna od vhodnih surovin, tehnologije proizvodnje, kontrole celotnega proizvodnega procesa in izhodne kontrole izdelka. Za vse stopnje smo v podjetju JUB maksimalno poskrbeli, kar zagotavlja doseganje najvišjih kakovostnih standardov izdelkov. Kvaliteta je pod rednim nadzorom certifikacijskih ustanov. Izredno pomembno je tudi dejstvo, da izdelki nimajo škodljivih vplivov na okolje in se v celoti reciklirajo. 

  • EPS ima odlične mehanske lastnosti, je izjemen toplotni in zvočni izolator ter ima od vseh izolacij na trgu najboljše razmerje med ceno in toplotno izolativnostjo;
  • EPS je zelo trajen material, ki ne razpada in se v fasadne sisteme vgrajuje že desetletja – s testi v realnih razmerah je dokazano, da se njegove fizikalne lastnosti s časom ne spreminjajo;
  • EPS ima zelo majhno navzemanje vode, voda in vlaga mu tudi ne poslabšata mehanskih lastnostih, kar pomeni, da je izolacija EPS odporna tudi na poplave;
  • paroprepustnost EPS-a je vecja od paroprepustnosti lesa;
  • 98 % EPSa sestavlja zrak in zgolj 2 % polistiren;
  • EPS ne vsebuje in tekom proizvodnje ne sprošča ozonu nevarnih snovi;
  • EPS je možno 100 % reciklirati;
  • EPS je samougasljiv, in je v sklopu fasadnega sistema uvrščen v požarni razred B-d1;
  • enostavna obdelava ob vgradnji (rezanje, brušenje);
  • Velika večina fasad na trgu je izoliranih z izolacijo EPS.

Tip EPS

JUBIZOL

EUROTHERM

JUB

Fasadni stiropor

x

x

 

Gradbeni stiropor z različno tlačno trdnostjo

 

x

 

Embalažni in tehnični stiropor

 

 

x

 

 

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si