Zaščita pred plesnijo v stanovanju

V nekaterih stanovanjih se kljub vsesplošni ozaveščenosti problematike in korektne izvedbe gradbenih del vseeno pojavljajo plesni, ki imajo močno negativen vpliv na kakovost bivanja. S svojo aktivnostjo lahko plesni vplivajo na človekovo počutje, estetiko samih kontaminiranih površin in, v primeru izrazitejšega preraščanja, celo na samo kakovost določenih materialov. Prav tako ima plesen vpliv na mikroklimatske razmere v prostorih, kjer so le-te močno razraščene.  

V kolikor stanovanje nima večjih napak v konstrukciji, v toplotnem ovoju in v hidroizolaciji, je običajno potrebno le malo napora, da se plesni v stanovanju znebimo. Ob tem je dobro vedeti, kaj so plesni, kaj potrebujejo, da se v stanovanju pojavijo, ter kakšna je najustreznejša rešitev proti plesni.

Plesni za svojo rast in razvoj potrebujejo vir organskih hranil, mineralna hranila, vodo in ustrezno temperaturo, ki je primerljiva sobni. Širijo se preko spor, ki razdalje premagujejo z zračnimi tokovi. Ko spora pristane na površini, ki nudi ustrezne pogoje za njen razvoj, vzkali ter se počasi in vztrajno prične širiti po površini.

Različne plesni iz zraka povprečnega gospodinjstva
Različne plesni iz zraka povprečnega gospodinjstva ob 5 minutni izpostavitvi gojišča

Poleg samega vpliva na kakovost stene oz. njen videz, plesni v prostoru negativno vplivajo tudi na naše zdravje in počutje. V stik s plesnimi lahko pridemo z neposrednim kontaktom poraščenih površin ali z vdihavanjem spor, prisotnih v zraku. Med najpogostejšimi simptomi, ki jih povzročajo stenske plesni, sodijo alergijske reakcije, ki jih čutimo v nosu, očeh in grlu, zato včasih te simptome zmotno pripišemo prehladu. Poleg omenjenih simptomov so možni tudi: vročina, glavoboli, omotičnost, astma, dermatitis in artritisu podobne bolečine …

Prisotnost tekoče vode

Prvi pojav plesni v stanovanju se lahko razume tudi kot indikator prisotnosti tekoče vode oz. kondenzacije, saj razkrije mesta, kjer je kondenzirana voda plesnim omogočila rast. Te površine potrebujejo nekaj naše pozornosti, in sicer, da najprej preverimo, ali njihov pojav morda kaže na večjo nepravilnost pri gradnji (toplotni most, slaba hidroizolacija, puščanje vode …). Ko slednje izključimo, pa je smiselno določiti mehanizem, ki je privedel do kondenzacije. Glede na to se namreč lahko bolj smotrno odločimo, kako bomo težavo odpravili. Praviloma pa gre bodisi za:

  • minimalne napake pri toplotnem ovoju in posledičnih hladnejših predelov stene,
  • neustreznega kroženja zraka in posledične kapilarne kondenzacije,
  • ali pa najbolj očiten razlog, ki je posredna ali neposredna obremenitev s tekočo vodo (kopalnice, kuhinje …).
Vzorci zidne barve v testnih gojiščih plesni
Običajno zidna barva ne izkazuje odpornosti pred rastjo plesni
Testni vzorci barve odporne na plesni v testnih gojiščih
Biocidno zaščitena stenska barva, ohranja odpornost pred rastjo plesni tudi skozi daljše obdobje izluževanja.

Rešitev za učinkovito odpravo plesni

Rešitev za učinkovito odpravo plesni iz stanovanja je dvostopenjska, kjer v prvi fazi izvedemo kurativo, nato pa izberemo in apliciramo, za površino sanirane stene ustrezne materiale, ki bodo bodisi preprečili sam nastanek kondenza, bodisi zavirali rast plesni. Navsezadnje ostaja tudi možnost popolnega inertnega materiala na delovanje bioloških dejavnikov (kopalniške ploščice, steklo ali inovativni sistem HYDROSOL Decor). Kot kurativa se za s plesnijo poraščene površine najprej priporoča čiščenje z vročo/toplo vodo, po sušenju pa še dezinfekcija z izdelkom ALGICIDE Plus Spray, ki ga na okužene površine nanesemo neposredno s pršenjem, za boljši učinek pa ga vtremo z nežno ščetko ali krpo. Pri odpravljanju težav, zaradi manj izrazitih toplotnih mostov ali neustreznega kroženja zraka, si lahko pomagamo tudi z uporabo sistema JUBOLIN Thermo in JUPOL Thermo. Pri tem gre za sistem, ki zmanjša toplotno prestopnost iz zraka na steno, s čimer molekule vode ob stiku s površino izgubijo manj energije, zaradi tega pa je možnost kondenzacije znižana.

V marsikaterem primeru tovrstna rešitev zadostuje, še posebej, če jo podpremo z zračenjem, ni pa to nujno uspešna rešitev za vsako površino. Kadar omenjena rešitev ni zadostna, jo lahko podkrepimo z dodatkom biocidnega pripravka JUBOCIDE Plus k sami barvi sistema Thermo – JUPOL Thermo. Težave z nezadostnim kroženjem in posledično oslabljenem sušenjem sten lahko vsaj delno rešujemo tudi z raznimi napravami za razvlaževanje, klimatskimi napravami in rekuperatorji, vendar pri tem lahko v stanovanju ostajajo določena kritična mesta, ki jih s tovrstnimi ukrepi ne odpravimo. Predvsem so to področja, ki so običajno očem skrita, npr. površine za omarami, posteljami in drugim pohištvom. Ta so tudi najbolj problematična s stališča nastanka plesni in vplivajo na naše počutje, saj gre za relativno velike površine, na katerih se zaradi nedostopnosti nabira več prahu, slednje pa predstavlja vir hranil za plesen. Dodatno so to še očem skrite površine, zaradi česar jim ne posvečamo toliko pozornosti, kot če se plesen pojavlja na nam vidnih mestih.

Najučinkovitejša rešitev »nedostopnih površin« je pleskanje z ustrezno zaščitno barvo za stene, kot je npr. JUPOL Citro oziroma s katero drugo barvo družine JUPOL, kateri dodajamo biocidni pripravek JUBOCIDE Plus. Za še učinkovitejšo zaščito pa lahko uporabimo tudi JUPOL Amikol. Ker se biocidi med svojim delovanjem s časoma porabljajo, lahko v obzir vzamemo tudi dejstvo, da s številom nanosov zaščitne barve (štejejo zgolj nanosi, ki so naneseni na steno brez plesni) močno izboljšujemo dolgotrajnost zaščite.

Površine, namenjene vodni obremenitvi

Obstajajo pa tudi nekatere vsem znane rešitve, ki se jih ne moremo posluževati na vseh površinah, in sicer za gladke, popolnoma nevpojne inertne površine, kot npr. steklo, keramika in podobno. Tovrstnih rešitev se običajno poslužujemo nad kuhinjskimi pulti in v prostorih z večjo obremenjenostjo z vodo, kot so kopalnice, savne, tuš kabine in podobno.

To so površine, kjer močenja stenskih površin in s tem prisotnost kapljevinaste vode ni mogoče preprečiti oz. so same površine prav temu namenjene. Ker keramične steklene in podobne inertne obloge ne dopuščajo »popolne svobode« glede izgleda, strukture, barve in ostalih estetskih parametrih, ki so omogočeni na drugih stenskih površinah, dodatno pa kot izpostavljena mesta ostajajo bodisi fuge, bodisi druge izvedbe dilatacij med posameznimi elementi oblog, se ponuja tudi alternativna rešitev. Gre namreč za namenske tipe reaktivnih premazov, ki so kemično in mehansko izredno odporni ter jih je zato moč uporabiti tudi na mestih, kjer praviloma prevladuje keramika. Tako lahko npr. za obloge kopalnic ali kuhinjskih pultov uporabljamo HYDROSOL Decor sistem, ki sestoji iz akrilne dekorativne mase HYDROSOL Decor Base, primerne za dekorativno obdelavo sten in/ali HYDROSOL Decor Floor, ki je poleg dekorativne obdelave sten primeren tudi za tla. Kot zaključni sloj uporabimo HYDROSOL Polyurethane 2k poliuretanski (PU) lak, ki dekorativno obdelanim površinam nudi popolno zaščito pred vodo in mehansko trdnost, kar omogoča vzdrževalno čiščenje tudi ob uporabi čistil, kot so razmaščevalci in odstranjevalci vodnega kamna. Dodatno pa popolnoma zaporna površina ne omogoča vpitja vode v steno, zaradi česar le ta hitreje odteče in se osuši. Bistvo 2k PU zaključnega sloja je v visoki kemični premreženosti, ki zaključnemu sloju doda edinstvene mehanske lastnosti, zaradi katerih vanj ne prodre nič, predvsem pa je pomembno, da je popolnoma odporen tudi na prodor micelija plesni. Zato podobno, kot na keramičnih ali steklenih oblogah, praviloma zadostuje, da je rast plesni onemogočena. Če pa pride do situacije, da so takšne površine skozi daljše obdobje nedotaknjene, se površina umaže in je vlažnost prostora povišana, pa v dolgem obdobju tudi tu lahko pride do rasti plesni, kar pa na srečo ne predstavlja težave. V primeru plesni na takšnih površinah, le-to enostavno obrišemo in očistimo, nakar je površina popolnoma obnovljena in ne potrebuje nadaljnje obdelave z biocidnimi pripravki.

blop

Sorodne vsebine