Vgradnja detajlov pri JUBIZOL fasadi

Tehnično pravilna in kakovostna izvedba detajlov fasade zagotavlja najmanjše možne toplotne izgube, dolgo življenjsko dobo in pričakovano tehnično varnost.

Detajle smo pregledno razvrstili v osem sklopov. V vsakem od sklopov je za posamezen detajl podana ena ali več možnih rešitev. Datoteke si lahko natisnete ali shranite na računalnik.

1 Stik fasade s tlemi, podzidek, v zemljo vkopani deli zgradbe Odprite
2 Vznožje fasade na balkonu ali terasi Odprite
3 Vznožje fasade na frčadi, stik fasade s streho prizidka Odprite
4 Vogalni in špaletni robovi fasadnih ploskev, stični robovi fasadnih ploskev v kotih zgradbe Odprite
5 Stik fasade z okenskimi in vratnimi okvirji, okenskimi policami in omaricami senčil Odprite
6 Vgradnja napisnih tabel in zidnih svetil, držal odtočnih cevi, držal balkonskih ograj Odprite
7 Stik fasade z napuščnim opažem, zaključek fasade na atiki Odprite
8 Dilatiranje fasade, stik fasadnega toplotnoizolacijskega sistema s toplotno neizoliranim zidom sosednje zgradbe Odprite

JUBIZOL izolacija fasade

JUBIZOL vgradnja okenske police

JUBIZOL stik fasadnega dela s podzidkom

blop

Sorodne vsebine