Vgradnja detajlov pri JUBIZOL fasadi

Tehnično pravilna in kakovostna izvedba detajlov fasade zagotavlja najmanjše možne toplotne izgube, dolgo življenjsko dobo in pričakovano tehnično varnost.

Detajle smo pregledno razvrstili v osem sklopov. V vsakem od sklopov je za posamezen detajl podana ena ali več možnih rešitev. Datoteke si lahko natisnete ali shranite na računalnik.

 

1

Stik fasade s tlemi, podzidek, v zemljo vkopani deli zgradbe

Odprite

2

Vznožje fasade na balkonu ali terasi

Odprite

3

Vznožje fasade na frčadi, stik fasade s streho prizidka

Odprite

4

Vogalni in špaletni robovi fasadnih ploskev, stični robovi fasadnih ploskev v kotih zgradbe

Odprite

5

Stik fasade z okenskimi in vratnimi okvirji, okenskimi policami in omaricami senčil

Odprite

6

Vgradnja napisnih tabel in zidnih svetil, držal odtočnih cevi, držal balkonskih ograj

Odprite

7

Stik fasade z napuščnim opažem, zaključek fasade na atiki

Odprite

8

Dilatiranje fasade, stik fasadnega toplotnoizolacijskega sistema s toplotno neizoliranim zidom sosednje zgradbe

Odprite

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si