Čiščenje, sušenje in dezinfekcija notranjih površin po poplavah

Notranje površine se ob poplavah prekomerno premočijo in prepojijo s poplavno vodo, zato jih je treba sanirati. Prvi korak sanacije po poplavah je grobo čiščenje naplavin, nato čiščenje površin z vodo in mešanico običajnih gospodinjskih čistil. Sledi dezinfekcija površin po poplavah, ki so bile v stiku z vodo, onesnaženo s fekalijami, in zaščita površin pred mikrobnim delovanjem. Izredno pomemben korak pri sanaciji pa je tudi sušenje po poplavah. Za več informacij si lahko ogledat video ali/in preberite napotke, ki jih najdete tukaj.

blop

Sorodne vsebine