Sistemi vodenja

Kupcem nudimo edinstvene in celovite rešitve usmerjene v trajnostno ter varno gradnjo, energetsko varčnost in okoljsko odgovornost. V Skupini JUB se zavedamo, da je skrb za zdravo in varno delovno ter življenjsko okolje eden izmed temeljnih pogojev za razvoj skupine in povečuje zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov ter ugled skupine v javnosti. Delujemo družbeno odgovorno in se na različnih trgih prilagajamo kulturi trga in zahtevam o kakovosti izdelka. 

Zavezujemo se k izpolnjevanju zakonskih zahtev in vseh ostalih za naše delovanje prepoznanih pomembnih zahtev zainteresiranih strani z namenom zagotavljanja visoke kakovosti vseh funkcij podjetja na evropskem nivoju in stremimo k nenehnemu izboljševanju našega delovanja. Kot člani skupine POR (Program odgovornega ravnanja) sprejemamo temeljna načela in usmeritve, zapisane v Svetovni listini POR. 

Razvijamo inovativne, energijsko varčne ter okolju in uporabniku prijazne izdelke. Tudi v prihodnje bomo usmerjeni v razvoj izdelkov, sistemov in tehnologij z višjo dodano vrednostjo pri čemer bomo spoštovali interne in mednarodne standarde ter dobre prakse. 

Politika stalnega posodabljanja, avtomatizacije in humanizacije proizvodnje bo še naprej lastna podjetju. Politika investiranja temelji na premišljenih odločitvah na podlagi ekonomske upravičenosti in uvaja varne, ekološko prijazne in energetsko učinkovite postopke.

Pri uresničevanju teh usmeritev nas vodi integriran sistem vodenja s pridobljenimi certifikati standardov.

Politika delovanja

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

 

 

 

ISO 50001:2018

ISO 45001:2018

POR (Program odgovornega ravnanja)

Boniteta odličnosti

 

 
   

 

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si