Izobraževanje slikopleskarjev na sejmu Megra

Zavezanost izobraževanju in prenosu praktičnih znanj med generacijami je za Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS, s katero že tradicionalno sodelujemo, izjemnega pomena. Sekcija si, kot aktivna članica Evropskega združenja slikopleskarjev UNIEP, prizadeva k doseganju višje ravni znanja in sledi načrtom združenja pri uveljavitvi enotnega, vseevropskega poklicnega standarda za slikopleskarje. Pridobitev evropske kvalifikacije temelji na enotnem institucionalnim sistemu izobraževanj ter na praktičnem usposabljanju, ki ga kandidati pridobijo v okviru Evropske akademije slikopleskarjev PSA (Painting Skills Academy).

Preberite več o pilotnem usposabljanju 20 bodočih mojstrov in mojstric, ki so prvi pridobili evropski PSA certifikat na ravni 4. Na sejmu Megra v Gornji Radgoni je namreč potekalo prvo usposabljanje slikopleskarjev za pridobitev evropske kvalifikacije. S podporo OZS pa smo se pri izobraževanju pridružili tudi mi.

blop

Sorodne vsebine