EUROTHERM EPS F – S0 – premium

EUROTHERM EPS F – S0 – premium

EPS izdelan v kalupu brez preklopa

Predstavitev izdelka

Primeren

primeren za izdelavo podzidkov in toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad.

Lastnosti
 • Vrhunska vodoodpornost
 • Razbremenitvene zareze, ki stailizirajo temperaturne obremenitve
 • Zaprta celična struktura
 • Možnost vgradnje nad in pod nivojem zasurtja do 5 m pod kotom 0'
 • Samougasljiv
 • Minimalno vpijanje vode
 • V večini primerov cenovno ugodnejša alternativa XPSu
 • Ista lambda za vse debeline plošč
Prednosti in koristi
 • Zmanjšuje toplotne izgube iz kletnih prostorov
 • Dimenzijsko stabilen
 • Zaradi trdnosti posebej primeren za dele fasad izpostavljene udarcem
 • Primeren tudi za ravne strehe
 • Ohranjanje karakteristik tudi v ekstremnih razmerah skozi celotno življensko dobo
 • Dobava v vseh debelinah
 • Kratek dobavni rok
 • Ekonomsko in tehnološko optimalna rešitev za spodnje dele fasad
 • Zaprta celična struktura
 • Preprečuje prehajanje vlage
 • Možnost poglobljenega sidranja
 • Enostaven za brušenje
 • Možnost tudi za vkopane dele stavb
 • Izredna dimenzijska stabilnost tudi v ekstremnih pogojih
 • Dobro rezanje z orodji za rezanje EPSa
 • Visoka trdnost
 • Izjemno dobri oprijemi JUB lepilnih malt
 • Posebej prilagojena površina plošče za nanos lepilnih malt