HYDROSOL Express 1K
HYDROSOL Express 1K

Pripravljena vodotesna masa

HYDROSOL Polyurethane 2K interior
HYDROSOL Polyurethane 2K interior

Visokoodporni dvokomponentni brezbarvni premaz

HYDROSOL Decor base
HYDROSOL Decor base

Dekorativna vodoodbojna masa

HYDROSOL Decor floor interior
HYDROSOL Decor floor interior

Dekorativna talna vodotesna masa

HYDROSOL Elastik
HYDROSOL Elastik

Elastična vodotesna masa

HYDROSOL Superflex 2K
HYDROSOL Superflex 2K

Elastična 2K vodotesna masa

HYDROSOL Manšeta
HYDROSOL Manšeta

Manšeta 120 in 350

AKRINOL Super grip
AKRINOL Super grip

Specialni premaz za gladke in nevpojne površine

AKRINOL Uniflex white
AKRINOL Uniflex white

Belo srednjeslojno izboljšano lepilo za keramiko

AKRINOL Elastic
AKRINOL Elastic

Elastično lepilo za keramiko

AKRINOL Flex
AKRINOL Flex

Fleksibilno lepilo za keramiko

AKRINOL Uniflex
AKRINOL Uniflex

Univerzalno fleksibilno lepilo za keramiko

AKRINOL Uniflex rapid
AKRINOL Uniflex rapid

Izboljšano hitrovezno lepilo za keramiko

AKRINOL Fugalux
AKRINOL Fugalux

Fleksibilna fugirna masa

AKRINOL Fugamix
AKRINOL Fugamix

Visoko fleksibilna disperzijska fugirna masa

AKRINOL Classic
AKRINOL Classic

Lepilo za keramiko

JUBOFLEX Acryl
JUBOFLEX Acryl

Akrilna tesnilna masa

JUBOFLEX MS
JUBOFLEX MS

Polimerna tesnilno lepilna masa

JUBOFLEX Silicone
JUBOFLEX Silicone

Silikonska univerzalna tesnilna masa