Do certifikata OZS poleg slikopleskarjev letos tudi fasaderji

V JUB-u veliko pozornosti namenjamo rednim izobraževanjem in usposabljanju profesionalnih izvajalcev s področja zaključnih del v gradbeništvu. Z letošnjim letom nadgrajujemo aktivnosti, ki smo jih v sodelovanju s Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS ter partnerskimi podjetji začeli uspešno izvajati že lani. Tako nadaljujemo z regijskimi dogodki, s katerimi na slikopleskarje in fasaderje neposredno prenašamo svoje dragocene izkušnje s terena, jih opozarjamo na najpogostejše napake pri delu ter seznanjamo z našimi inovativnimi izdelki in rešitvami. Izobraževanja so se v okviru lokalnih OOZ začela v Novi Gorici in Novem mestu, nadaljevala pa se bodo še v Kopru, Gornji Radgoni, Ljubljani ter na Ptuju, jeseni pa tudi v drugih slovenskih regijah.

 

jub in ozs novo mesto
blop

Sorodne vsebine