V obratu v Novi vasi smo odprli novo skladišče

V petek, 6. septembra, smo v uporabo slovesno predali novo zgrajeno skladišče za skladiščenje polizdelkov.

Poleg skladišča smo v Novi vasi v zadnjem času zgradili še novo transformatorsko postajo, da bi si izboljšali zanesljivost oskrbe z električno energijo, ter vgradili še vrsto drugih tehnoloških naprav, s katerimi smo dvignili kapaciteto obrata za 30 %. Posebno pozornost smo posvetili tudi ureditvi okolice. Tako smo na zemljišču v celoti zamenjali staro in dotrajano s povsem novo ograjo, uredili vhod v podjetje ter preplastili dobršen del proizvodnega obrata.

Poleg tega smo v sklopu ureditve lokacije zamenjali še celotno hidrantno omrežje in prostore opremili s sodobnimi požarnimi javljalniki. Skladišče polizdelkov je v družbi Jožeta Dolesa, župana občine Bloke, in najbližjih sosedov proizvodnega obrata, v uporabo slavnostno predal Sašo Kokalj, predsednik uprave družbe JUB.

    

V svojem kratkem nagovoru ob odprtju je opozoril na velik pomen tega obrata za samo družbo JUB, pri tem pa poudaril, da bo podjetje tudi v prihodnje vlagalo v modernizacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo obrata, saj je to edina pot za dolgoročno konkurenčnost proizvodnih podjetij. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi predstavnikom občine in upravne enote za korektno sodelovanje, najbližjim sosedom proizvodnega obrata pa za veliko mero potrpežljivosti v času gradnje.

Uradnemu slovesnemu odprtju skladišča na Blokah je sledil še podrobnejši ogled samega obrata, ob zaključku pa še pogostitev gostov ob prijetnem druženju, ko so udeleženci dobili priložnost, da se spoznajo z dejavnostjo  in sproščeno poklepetajo z vodstvom podjetja.

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si