JUB in GBC Slovenija z arhitekti in projektanti o energijsko učinkovitih ovojih stavb

V razvojnem centru družbe JUB je potekalo strokovno srečanje na temo projektiranja, nadzora in kakovostne izvedbe izolacije stavb.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku decembra v prostorih razvojnega centra JUB gostilo več kot 90 slovenskih arhitektov, projektantov in predstavnikov investitorjev, ki so razpravljali o nujnosti večje energijske učinkovitosti starejših gradbenih objektov, zlasti večstanovanjskih stavb. 

Na strokovnem srečanju so se seznanili s priporočili za tovrstno projektiranje in nadzor nad izvedbo, pa tudi z načini, kako pravilno pristopati k tem projektom, da bi vlagatelji lahko pridobili tudi del nepovratnih sredstev iz Eko sklada. Poleg pravilne sanacije obstoječih toplotnih ovojev ter izvedbe drugih elementov na objektih so obravnavane teme obsegale tudi najnovejše trende pri trajnostni gradnji, skladnih s priporočili Level's, ki jih je za okoljsko uspešnost stavb v obliki smernic predlagala Evropska komisija.

Kot ugledni proizvajalec toplotnih sistemov JUBIZOL smo udeležencem predstavil še dileme glede izbire fasadnih barv in druge posebne materiale, ki smo jih v podjetju razvili tudi za potrebe sanacije objektov kulturne dediščine.

  

Udeležence konference sta uvodoma pozdravila podpredsednik Uprave družbe JUB Dragan Stajić, ki je izpostavil vidno vlogo podjetja JUB na področju razvoja izdelkov za trajnostno in energijsko učinkovito gradnjo, ter predsednik GBC Slovenija, dr. Iztok Kamenski, ki je opozoril na tesno sodelovanje združenja z različnimi ministrstvi, Eko skladom ter z evropsko mrežo Green Building Council:

''V Evropi smo si na področju trajnostne gradnje s smernicami Level's zastavili 6 makro ciljev, z našim Eko skladom pa smo se fokusirali predvsem na tri: na energijsko učinkovitost stavb, ki je tudi najbolj merljiva, na ustvarjanje čim manj izpustov toplogrednih plinov v objektih in vgrajenih materialih, ter na večjo odpornost stavb pred podnebnimi vplivi, kot so neurja, toča ali poplave.''

Stavbe naj bi bile po priporočilih Level's projektirane tako, da bodo nanje čim bolj odporne. Za primer je navedel naša obalna mesta, ki so vedno bolj izpostavljena poplavam, pri čemer pa tamkajšnji objekti niso bili projektirani za taka nepredvidena vremenska stanja. Prisotne arhitekte in projektante je opozoril na pravilno tehnično izvedbo toplotnega ovoja stavbe:

''Po ogledu objekta je treba s projektnim pristopom predvideti vse potrebne ukrepe za kakovostno izvedbo izolacij ter posameznih detajlov, ki pa so lahko tudi izjemno kompleksni. Sama življenjska doba fasade naj bi po smernicah Level's znašala 30 let, kar pa je mogoče s posebnimi ukrepi in pravilnim vzdrževanjem podaljšati tudi na 60 let,'' meni  Kamenski in dodaja, da je potrebno dosledno upoštevati tehnologijo gradnje in pravilno izvesti  posamezna gradbena dela.

Poudaril je, da je pri tem ključen prav nadzor projektanta, ki ne sme popuščati investitorjem ali posameznim izvajalcem, da bi na račun nižjih cen uporabljali materiale slabše kakovosti, saj je tak način sanacije zaradi napak in več nujnih vmesnih posegov na dolgi rok za investitorje oziroma uporabnike stavb pravzaprav najdražji. Opozoril je, da se težave pojavljajo ne le pri fasadah ali pri prezračevanju stavb, pač pa tudi pri nepravilni izvedbi hidroizolacije, kar lahko povzroča pojav kondenzacije. Pri nameščanju izolacije je potrebno zagotoviti tudi pravilno sidranje ter upoštevati raztezanje mešanih vgrajenih materialov pri istih temperaturnih razlikah. 

Luka Petkovšek iz Eko sklada je prisotne opozoril na trenutno najbolj aktualen poziv v povezavi s projektiranjem, ki so ga za potrebe izboljšanja energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb na Eko skladu pripravili v sodelovanju z MOP in je na slovenski trg prinesel kar nekaj novosti.

Opozoril je, da mora biti pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud vsa pozornost usmerjena na ustrezno pripravo projekta za posamezen ukrep, vključevati pa mora tudi sistem nadzora. Med ukrepe poleg toplotnih izolacij fasad, ki so najpogosteje predmet vlog za pridobitev sredstev Eko sklada, štejejo tudi toplotne izolacije streh, izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom ali kletjo, optimizacija sistema ogrevanja ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

V aktualni javni poziv so zdaj lahko vključene tudi pravne osebe, novost pa je višja debelina izolacij. Projekt, ki ga mora pripraviti pooblaščeni arhitekt, mora biti pri oddaji vloge končan pred zaključkom naložbe, pri nadzoru ukrepov pa lahko sodelujeta bodisi arhitekt ali pa inženir. Za vsak posamezen ukrep so določeni tehnični pogoji ter višina subvencije v odstotkih priznanih stroškov.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi novo tehnično smernico, ki je aktualna od letošnjega junija, in sicer mora vsebovati tudi projekt ustrezne požarne varnosti na stavbah. Vloge, ki te smernice ne upoštevajo, na Eko skladu zavračajo, saj se mora naložba izvajati skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

Tanja Kavčič Cvetko, arhitektka v JUB Design Studiu, je v nadaljevanju udeležencem predstavila načine, kako v JUB-u strankam nudijo pomoč pri izbiri pravih materialov in jim svetujejo pri izbiri barvnih odtenkov tako za notranje kot tudi za zunanje fasadne površine. Pri  izbiri nians za notranje prostore upoštevajo predvsem želje uporabnika, pri fasadnih površinah pa arhitekturo objekta, okolje, v katerem se objekt nahaja, in pa seveda tudi materiale ter barve strehe ali stavbnega pohištva.

Strankam za lažjo odločitev pripravijo barvno študijo, ki jo izdelajo na podlagi fotografij objekta. Povedala je, da stranke danes največkrat povprašujejo po zemeljskih tonih in pa sivih niansah, medtem ko so kontrastne, intenzivne ter eksotične barvne kombinacije že postale izjema.

Pri izbiri barve fasade novogradnje prevladujejo sivi in različni umazano beli odtenki, ki se pojavljajo v kontrastu s temnejšimi sivimi niansami. Ti lahko poudarijo zasnovo arhitekture ali samo določene arhitekturne elemente, s pravilno izbiro odtenkov pa jih na objektu povežejo v harmonično celoto.

Dr. Žiga Nose, v JUB-u vodja področja razvoja JUMIX sistema, je dodal, da je še vedno okoli 40 odstotkov fasadnih površin posebej niansiranih, pri tem pa opozoril, da je potrebno z izborom materialov paziti zlasti na temperaturo fasade, da bi ji zagotovili daljšo življenjsko dobo.

Investitorjem namreč izbira temnih fasadnih odtenkov prinaša vrsto težav. Temnejše fasade imajo praviloma krajšo življenjsko dobo, saj se v primerjavi s svetlejšimi hitreje in močneje segrevajo, materiali pa hitreje starajo. Tudi izolativni materiali se zaradi temperaturnih razlik hitreje krčijo ali raztezajo, kar lahko brez dodatne zaščite privede do neljubih poškodb fasade.

Na JUB-ovi in tudi drugih kartah lahko uporabniki najdejo podatek o svetlosti fasadnega odtenka, ki ga označuje znak Y. Ta pove, koliko je nek odtenek temen oziroma koliko svetlobe absorbira. Bolj kot je fasada svetla, višjo številko ima, nižja ko je številka, bolj je fasada temna. Če investitor vztraja pri temnejši fasadi (Y<25), v JUB-u priporočamo uporabo Cool odtenkov, ki vsebujejo posebne pigmente.

Ti namreč  zmanjšujejo segrevanje fasade, kar je vidno v infrardečem delu spektra, saj je zaradi manjšega absorbiranja svetlobe fasadna površina hladnejša. Pri še temnejših niansah bo potrebno poleg omenjene uporabiti še dodatno armiranje, da bo fasada dlje časa zdržala. v JUB-u zato poudarjamo, da je  odtenek za fasado praviloma potrebno izbrati že pred vgradnjo izolacijskega sloja.

Dr. Iztok Kamenski je v sodelovanju z Alešem Kovačem iz družbe JUB predstavil še možnost uporabe posebnih, nestandardnih, a kompatibilnih materialov za energijsko sanacijo objektov kulturne dediščine, ki jih odlikuje večja paroprepustnost in boljše reguliranje vlage.

V nadaljevanju so se udeleženci strokovnega srečanja seznanili še s pravilno vgradnjo elementov ter izvedbo detajlov na transparentnih delih fasadnega ovoja, kot so okna, vrata in steklene fasadne površine, sidranjem, načrtovanjem in izvedbo ravnih ter ekstenzivnih ozelenjenih streh, trendovsko obdelavo opečnatih fasad, prednostmi ter omejitvami pri načrtovanju notranjih izolacij, pa tudi z okoljskim vrednotenjem gradbenih proizvodov ter projektiranju stavb po sistemu DGNB.

 

______________________________________________

 

V sklopu projekta izobraževanj na temo Energetsko učinkoviti ovoji stavb, ki ga je podprl tudi Eko sklad, je za ciljno skupino: arhitekti, projektanti, investitorji predvideno izobraževanje oziroma posvet in sicer:

  • v sredo, 4. 12. 2019,
  • v Dolu pri Ljubljani (poslovni prostori Jub d.o.o.). 

Za omenjeno izobraževanje tako IZS kot ZAP svojim članom za udeležbo dodeljujeta 3 kreditne točke.

Vse člane naprošamo, da na dogodek povabijo svoje poslovne partnerje, da tako zagotovimo čim večjo udeležbo.

Agendo dogodka si lahko prenesete TUKAJ.
Prijavo opravite preko povezave TUKAJ.

Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si