Subvencije EKO sklada

EKO sklad subvencije

Tudi v letu 2015 Eko Sklad Slovenije podeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti za stanovanjske in večstanovanjske stavbe. Med ukrepi, ki se subvencionirajo, je tudi toplotna izolacija fasade.

Kriteriji za subvencijo

1

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša največ λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,25 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

2

V primeru, da je na eno ali dvostanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije ƛ = 0,045 W/mK in debelino obstoječe toplotne izolacije (d obstoječe), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje ƛ /d ≤ 0,250 W/m2K:

Primer, ko imamo na objektu že 5cm obstoječe EPS izolacije in želimo doizolirati z JUBIZOL EPS F WO (ƛ = 0,039):

 

 

3

Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Vsi sistemi JUBIZOL imajo ustrezno tehnično soglasje ETAG 004.

4

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.

5

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  • nakup in vgradnjo toplotne izolacije cokla;
  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
  • obdelavo špalet;
  • nakup in vgradnjo okenskih polic.

Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci poiščite na spletni strani Eko sklada.

  • Javni poziv 29SUB-OB15; Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
  • Javni poziv 30SUB-OB15; Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
Program JUB Home Painter vam olajša izbiro barv in tekstur na tipskih primerih.
Če želite, da barvno študijo za vaš objekt izdela arhitekt, pošljite naročilo. Cena barvne študije je 48,80 EUR. Ob nakupu kateregakoli JUBIZOL fasadnega sistema, vam priznamo popust v višini stroška izdelave barvne študije.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Kemična industrija d.o.o.; Dol pri Ljubljani 28; 1262 Dol pri Ljubljani; T: +386 1 588 43 90, E: design-studio@jub.si